Ако сте решили да отглеждате червен калифорнийски червей в собствена ферма, трябва да имате предвид няколко важни неща.

Първо ви е необходимо място за направата на леглата. Червеите се отглеждат предимно на открито, но е възможно да се ползва и затворено помещение. Имайте предвид, че за едно легло са ви нужни 2 кв. Метра и достатъчно пространство да обхождате леглото от всички страни свободно. За леглата трябва да изберете място, на което почвата се отцежда добре, тъй като водата е вредна за червеите. Самият състав на почвата е без значение. Желателно е теренът да е маскимално равен, за да не се получава свличане в леглото на червеите. Ако смятате да увеличите броя на леглата, трябва да предвидите колко територия ви устройва при планиран максимален капацитет

Нужна ви е и площ, на която да съхранявате оборския тор, с който се хранят червеите, както и място за съхранение на хумуса.

Червените калифорнийски червеи са специален вид и трябва да бъдат закупени. От значение е да се купят от фирма, която предоставя сертификат за качеството на червеите. За начало ви е необходим поне един майчин заряд, тоест едно легло, в което има 100 000 броя червеи. В този майчин заряд трябва да има приблизително 20 000 възрастни екземпляра и 80 000 млади червеи и кокони

Подсигуряването на оборски тор е важен момент, защото това е основната храна на червеите, макар че те могат да се хранят и с други органични отпадъци. Използват се различни по вид торове, но качеството на биохумуса ще е различно в зависимост от тора – храна. Имайте предвид, че пропорцията трябва да е 50:50, тоест – половината тор отива за възпроизводство, а от останалата се произвежда биоторът.

В зависимост от размерите на вашата ферма, трябва да осигурите подходящ инвенар, а ако тя се разрасне значителнно, ще ви трябва да търсите пазар за произведения хумус, но това е в по-далечен план.